Show simple item record

dc.contributor.authorRefsgaard, Karen
dc.contributor.authorBechmann, Marianne
dc.contributor.authorBlankenberg, Anne-Grete Buseth
dc.contributor.authorKvakkestad, Valborg
dc.contributor.authorKristoffersen, Annbjørg
dc.contributor.authorVeidal, Asbjørn
dc.date.accessioned2017-06-09T07:26:34Z
dc.date.available2017-06-09T07:26:34Z
dc.date.created2017-06-02T12:40:00Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-7077-866-9
dc.identifier.issn0805-7028
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2445502
dc.description.abstractDenne rapporten presenterer resultatene fra et prosjekt med hovedformål å øke kunnskapen om kostnader og fosforeffekt ved miljøtiltak for redusert fosforavrenning fra jordbruket fra ulike kornområder i Norge. Rapporten inneholder følgende: • Kost-effekt-beregninger for tiltakene endret jordarbeiding, vegetasjonssoner og fangdammer, og vurdering av redusert fosforgjødsling • Vurderinger av dekningsbidrag for endret jordarbeiding og vegetasjonssoner samt investerings- og vedlikeholdskostnader for fangdammer • Beregninger av fosforavrenning for endret jordarbeiding, vegetasjonssoner og fangdammer • Vurdering av usikkerhet og variasjon i kost-effekt av jordbrukstiltak • Diskusjon av total fosfor sammenlignet med biotilgjengelig fosfor • Diskusjon av økt ugrasoppblomstring, økt sannsynlighet for fusarium-smitte og økt plantevernmiddelbruk for kornproduksjon med endret jordarbeiding • En analyse og vurdering av administrasjons- og kontrollkostnader til RMP-midler hos fylkesmenn, landbrukskontorer og landbruksrådgivning. Resultatene i rapporten kan brukes til ulike formål: • Vurdere tiltaksgjennomføring i vannområder og vannregioner. • Gi Fylkesmennenes landbruksavdelinger og landbrukskontorer et bedre datagrunnlag om landbrukets kostnader ved ulike tiltak. • Gjøre samfunnsøkonomiske vurderinger av ulike tiltak, for å vurdere andre nyttevirkninger og indirekte kostnader som de ulike tiltakene impliserer. • Avveie tiltak mellom sektorer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for landbruksøkonomisk forskningnb_NO
dc.relation.ispartofNILF-Report
dc.relation.ispartofseriesNILF-rapport;2013-3
dc.subjectVegetasjonssonernb_NO
dc.subjectVegetation zonesnb_NO
dc.subjectKost-nytte analysenb_NO
dc.subjectCost-benefit analysisnb_NO
dc.subjectJorderosjonnb_NO
dc.subjectSoil erosionnb_NO
dc.titleEvaluering av tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Norge. Kost-effekt vurderingernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruksfag: 910nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agricultural sciences: 910nb_NO
dc.source.pagenumber105nb_NO
dc.source.issue03nb_NO
dc.identifier.cristin1473747
dc.relation.projectNorsk institutt for landbruksøkonomisk forskning: L089nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record