• Renessanse for nasjonal driftsteknisk kompetanse i Norge 

      Vennesland, Birger (Journal article, 2013)
      Høsten 2006 publiserte Norsk institutt for skog og landskap et kunnskapsgrunnlag omkring de faktorer som påvirker avvirkningsnivået nasjonalt. I denne rapporten ble det avdekket ulike behov for å styrke den driftstekniske ...