Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKnutsen, Heidi
dc.contributor.authorHaukås, Torbjørn
dc.coverage.spatialNorge, Rogalandnb_NO
dc.date.accessioned2017-07-19T13:00:05Z
dc.date.available2017-07-19T13:00:05Z
dc.date.created2017-06-19T16:02:15Z
dc.date.issued2012-10
dc.identifier.isbn978-82-7077-838-6
dc.identifier.issn0805-9691
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449042
dc.description.abstractDet var 7 676 landbrukseigedomar med busetting i Rogaland i 2010. I alt var 32 455 personar busette på ein landbrukseigedom. Frå 2001 til 2010 gjekk talet på jordbruksbedrifter ned frå 5 977 til 4 753. Av desse søkte 4 657 om produksjonstilskot i 2010. Rogaland har 10 prosent av jordbruksarealet i Noreg, medan ein finn 18 av kyrne, 28 prosent av slaktegrisane og 19 prosent av slaktekyllingane i fylket. Fylket har også ein stor del av veksthusproduksjonen, av norskproduserte tomater og agurkar er høvesvis 85 prosent og 32 prosent produsert i Rogaland. For jordbruket er data om storleik på produksjonen henta frå produksjonstilskotdatabasen til SLF. Det er tal dyr og areal som det er søkt produksjonsstilskot for i 2010 i kvar kommune som er utgangspunkt for berekningane. Økonomiske data er i hovudsak henta frå driftsgranskingane i jord- og skogbruk for rekneskapsåret 2010. Medan jordbruket i Rogaland i stor grad er prega av jordbruksføretak med fleire driftsgreiner på same føretaket, er produksjonen i modellen forenkla til i hovudsak å nytte tal frå einsidig produksjon. [...]nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNorsk institutt for landbruksøkonomisk forskningnb_NO
dc.relation.ispartofNotat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.)
dc.relation.ispartofseriesNILF Notat;2012-19
dc.subjectSysselsettingnb_NO
dc.subjectEmploymentnb_NO
dc.subjectVerdiskapingnb_NO
dc.subjectValue createionnb_NO
dc.titleVerdiskaping i jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringar i Rogalandnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Economics: 212nb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO
dc.source.issue19nb_NO
dc.identifier.cristin1477297
dc.relation.projectNorsk institutt for landbruksøkonomisk forskning: A923nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel