Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNyborg, Åge Arild
dc.contributor.authorSolbakken, Eivind
dc.contributor.authorSvendgård-Stokke, Siri
dc.contributor.authorLågbu, Roar
dc.contributor.authorKlakegg, Ove Mindor
dc.contributor.authorSperstad, Ragnhild
dc.coverage.spatialNorge, Østfoldnb_NO
dc.date.accessioned2017-07-19T14:39:07Z
dc.date.available2017-07-19T14:39:07Z
dc.date.created2017-07-19T12:54:52Z
dc.date.issued2008-11
dc.identifier.isbn978-82-311-0080-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449052
dc.description.abstractØstfold er ett av landets minste fylker, men har størst jordbruksareal i drift i forhold til landarealet. Fra naturens side har fylket gode forutsetninger for en allsidig mat- og fôrproduksjon, både med hensyn på jordsmonn, klima og topografi. Selv om over 80% av jordbruksarealet brukes til korn og oljevekster, står områdene på Raet for en svært viktig produksjon av poteter og grønnsaker. Ved jordsmonnklassifikasjon samles jordsmonnet i grupper eller enheter basert på likheter og slektskap. Jordsmonn som tilhører samme gruppe eller enhet, vil derfor ha en rekke felles egenskaper. Klassifikasjonen av jordsmonnet på dyrka mark i Østfold er basert på World Reference Base for Soil Resources (WRB). Det er en tydelig sammenheng mellom klassifikasjon, geologisk opphavsmateriale og terrengforhold. Dette har gitt grunnlag for å dele fylket inn i 9 jordsmonnregioner med hver sin unike fordeling av jordsmonn. På fylkesbasis utgjør WRB-gruppene Albeluvisols, Stagnosols og Gleysols tre fjerdedeler av jordbruksarealet. I tillegg utgjør planerte arealer vel 11%. Men ser en på de enkelte jordsmonnregionene, er det store avvik fra dette generelle bildet. I region 2, Raet og Jeløya, representerer disse tre WRB-gruppene litt over fjerdedelen av jordbruksarealet, mens WRB-gruppene Arenosols og Cambisols utgjør 50%. Den store andelen med Stagnosols, Gleysols og Albeluvisols viser at en svært stor del av jordbruksarealet i fylket har behov for grøfting. Men det er store regionale forskjeller. Mens bare 4% av jordbruksarealet i region 4 (leirjordsområdene i indre deler av Østfold) er selvdrenert, består hele 71% av jordbruksarealet i region 2 (Raet og Jeløya) av selvdrenert jordsmonn.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for skog og landskapnb_NO
dc.subjectJordsmonnnb_NO
dc.subjectSoilnb_NO
dc.titleJordsmonnatlas for Norge. Beskrivelse og klassifikasjon av jordsmonnet på dyrka mark i Østfoldnb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Jordfag: 913nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Soil sciences: 913nb_NO
dc.source.pagenumber207nb_NO
dc.identifier.cristin1482602
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel