• Kartografi for AR5 

   Bjørkelo, Knut; Bjørnerød, Astrid; Nilsen, Anne-Barbi (Dokument fra Skog og landskap;03/2009, Research report, 2009)
   Dokumentet gir en oversikt over kartografien som blir brukt til AR5. Dette dokumentet erstatter notatet ”KARTOGRAFI FOR AR5, Norsk institutt for skog og landskap, 13. november 2006”. Det er lagt til 3 nye tegnforklaringer. ...
  • Prestasjonsdata frå kystskogbruket 

   Nyeggen, Hans; Øyen, Bernt-Håvard (Dokument fra Skog og landskap;01/2007, Research report, 2007-05-15)
   Dei driftstekniske forsøksresultata frå kystskogbruket, kyst- og fjordfylka frå Vest- Agder i sør til Finnmark i nord omfattar mange artiklar og rapportar, og noko har til dels ikkje vore publisert. I dette dokumentet har ...
  • Tilbakeblikk-utstillingen. Oppsummering etter 2 års vandring 

   Wallin, Hanne Gro (Dokument fra Skog og landskap;03/2007, Research report, 2007)
  • Vekst og utvikling i to skjermstillinger av gran - en undersøkelse fra Mangen, Akershus 

   Øyen, Bernt-Håvard (Dokument fra Skog og landskap;02/07, Research report, 2007)
   God lønnsomhet med skjermstilling som hogst- og foryngelsesmetode har tidligere vist seg å være knyttet til vellykket etablering av naturlig foryngelse under skjerm, men også til skjermtrærnes verdiutvikling. Knyttet til ...