• Forslag til ny modell for detaljert arealressurskart - AR5 

   Bjørdal, Inge; Bjørkelo, Knut; Flemsæter, Frode; Moum, Svein Ola; Rekdal, Yngve (NIJOS dokument;09/2005, Research report, 2005-02-14)
   Dokumentet gjev ei tilråding for innhald i eit nytt arealressurskart, AR5, som skal erstatta digitalt markslagskart.
  • Kodeverk og symbolbruk i DMK og avleidde produkt 

   Bjørdal, Inge; Bjørkelo, Knut; Nilsen, Anne-Barbi; Nystuen, Ingvild; Strand, Geir-Harald; Thorvaldsen, Kari (NIJOS dokument;36/04, Research report, 2004-10-10)
   Rettleiar som skal vere til hjelp for dei som sjølv ønskjer å produsere temakart eller statistikk med utgangspunkt i Digitalt markslagskart (DMK). Den dokumenterer klasseinndeling og bruk av fargar som NIJOS nyttar i sine ...
  • Lokalt ajourhald av DMK 

   Bjørdal, Inge; Elders, Jan Reyer; Sund, Torgrim (NIJOS dokument;8/02, Report, 2002)
  • Veileder for administrativt ajourhold av Digitalt markslagskart (DMK) 

   Bekkhus, Rolf; Bjørdal, Inge; Bjørkelo, Knut; Kristiansen, Tom Joar (NIJOS dokument;1/03, Research report, 2003-08-04)
   Veilederen gir en teoretisk og praktisk innføring i vedlikehold av DMK for involverte parter i kommunene. Administrativt ajourhold omfatter ajourhold av datasett basert på rapportering frå forvaltningsrutiner og daglige ...