• Feltinstruks for jordsmonnkartlegging 2003 

      Fadnes, Kjetil Damsberg (NIJOS dokument, Research report, 2003)
      Fra og med 2003 innføres nytt klassifikasjonssystem for jordtyper. dette systemet bygger på WRB (World Reference Base for Soil Resources) og er tilrettelagt for bruk ved jordsmonnkartlegging i felt. Feltinstruksen er ...