• Nasjonalt arealdekke - Delprosjekt III 

      Strand, Geir-Harald (NIJOS dokument;27/03, Research report, 2003-10)
      Dokumentet utgjør rapporten fra delprosjekt III i prosjektet Nasjonalt arealdekke. Delprosjektet skal med bakgrunn i rapportene fra delprosjekt I (klassifikasjonssystem) og delprosjekt II (metoder) beskrive hvordan etablering, ...