• Krattknusing i utmark - Veileder for Dovre kommune 

      Bryn, Anders; Rekdal, Yngve (NIJOS dokument;22/01, Research report, 2001-11-30)
      Interessen for beitekultivering i utmarka er økende i Dovre Kommune. I kommunens beitebruksplan er krattknusing foreslått som beiteforbedrende tiltak, og det er mange planer for krattknusing i kommunen og regionen for ...