• Veiledningstjeneste: Lett tilgjengelig faginformasjon for webtjenester 

      Ljosland, Mette Margrethe; Bjørkelo, Knut; Skøien, Svein (NIJOS dokument;21/2005, Research report, 2005-03-17)
      Overgang til internettbasert distribusjon av kartinformasjon medfører nye utfordringer for informasjonsleverandørene. Geoportaler utnytter de tekniske mulighetene for å sammenstille karttema fra ulike kilder, men lykkes i ...