• Overvåking av treslag med spredt forekomst. Rapport fra feltsesongen 2005 

      Eriksen, Rune (NIJOS dokument;10/2006, Research report, 2006-02-03)
      NIJOS har etablert et prosjekt som har til formål å gjennomføre treslagsinventeringer på Landskogtakseringens permanente prøveflater. For å fange opp de sjeldne treslagene er arealet av prøveflata utvidet til 2 daa. ...