• Instruks for kulturminneregistrering i AR18×18 

      Stensgaard, Kari; Strand, Geir-Harald (NIJOS dokument;56/2005, Research report, 2005)
      Dette er første utkast til instruks for kulturminneregistrering ved utmarkskartlegging. Denne er prøvd ut i feltsesongen i 2005. Formålet er å utarbeide forventningsrett statistikk for kulturminner i utmark. Nøkkelord:Ku ...