Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBechmann, Marianne
dc.coverage.spatialNorge, Østfold, Råde, Heiabekkennb_NO
dc.date.accessioned2017-10-18T11:58:53Z
dc.date.available2017-10-18T11:58:53Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2460826
dc.description.abstractDet har vært en stor reduksjon (60 %) i fosforgjødslingen i nedbørfeltet til Heiabekken siden 2008, blant annet på grunn av redusert potetproduksjon. Men i bekken var det svært høye konsentrasjoner av næringsstoffer i 2012-2013. Totalfosforkonsentrasjonen var i gjennomsnitt over 400 µg/L med 74 % løst fosfor. Gjennomsnittlig konsentrasjon av totalnitrogen var som tidligere høy (14 mg/L). Konsentrasjonene var noe høyere ved lav vannføring enn ved høy vannføring. Det tyder på at punktkilder kan bidra til vannkvaliteten i Heiabekken. I gjennomsnitt ble det tilført 15 kg nitrogen og 1,9 kg fosfor per dekar jordbruksareal. Det ble brukt 43 ulike plantevernmidler i 2012. I bekken ble det påvist 16 ulike plantevernmidler, hvorav tre midler ble påvist i konsentrasjoner over antatt faregrense for kroniske miljøeffekter på vannlevende organismer (MF). Dette er flere funn i slike konsentrasjoner enn foregående år og omfattet totalt fire funn av midler som brukes i potetdyrking (ugrasmiddelet metribuzin og skadedyrmiddelet imidakloprid) samt ett funn av en metabolitt av soppmiddelet protiokonazol som brukes mot Fusarium spp. i korn.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherBioforsknb_NO
dc.relation.ispartofhttp://hdl.handle.net/11250/2444584
dc.titleFeltrapport fra JOVA-programmet for Heiabekken 2012. Korn, grønnsaker og potet i Østfoldnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber4nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel