Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHauken, Marit
dc.coverage.spatialNorge, Akershus, Nes, Mørdrebekkennb_NO
dc.date.accessioned2017-10-24T09:11:43Z
dc.date.available2017-10-24T09:11:43Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2461668
dc.description.abstractDyrket mark i Mørdrefeltet er dominert av korn. I 2012 var det sein våronn og unormalt mye nedbør både året sett under ett og gjennom vekstsesongen. Kornet ble gjødslet litt svakere enn tidligere både med fosfor og nitrogen. Vinteren 2012/2013 lå 56 % av kornarealene i stubb, en del mindre enn tidligere år, men det var mer eng (9 %) enn noen gang tidligere. Mørdrebekken hadde i peri-oden 1. mai 2012 til 1. mai 2013 høye middelkonsentrasjoner av partikler (544 mg SS/L) og totalfosfor (1195 μg TP /L), og moderate middelkonsentrasjoner av løst fosfat (49 μg PO4-P /L) og nitrogen (4,1 mg TN /L) sammenlignet med tidligere. Fosfortapet fra dyrket mark (844 g/daa jordbruksareal) var svært høyt sammen-lignet med tidligere, og er det høyeste som noen gang er målt i feltet. Det ble påvist plantevernmidler i 7 av 9 vannprøver, til sammen 41 funn, hvorav åtte var over miljøfarlighetsverdien.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherBioforsknb_NO
dc.titleFeltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2012nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber4nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel