Show simple item record

dc.contributor.authorDeelstra, Johannes
dc.coverage.spatialNorge, Akershus, Skuterudbekkennb_NO
dc.date.accessioned2017-10-24T12:16:16Z
dc.date.available2017-10-24T12:16:16Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2461829
dc.description.abstractDyrket mark i nedbørfeltet er dominert av korn og oljevekster. Tapet av næringsstoffer og suspendert stoff var i 2010/11 høyere enn gjennomsnittet for tidligere år og foregikk hovedsakelig i mai og under snøsmeltingen i april. Det var tydelige forskjeller i konsentrasjon av næringsstoffer og suspendert stoff mellom inn- og utløp av fangdammen. Vannføringsveide middelkonsentrasjoner for suspendert stoff var litt lavere enn gjennomsnittet for hele perioden, mens for fosfor og i mindre grad for nitrogen var konsentrasjonene høyere enn gjennomsnittet for hele perioden. Det ble i 2010 påvist rester av plantevernmidler i 10 av 11 prøver. Dette er på nivå med gjennomsnittet for tidligere år, men det ble gjort mange flere funn enn i 2009. Ingen av funnene var over antatt faregrense for kroniske effekter på vannlevende organismer. Nedbørfeltet til Skuterudbekken er representativt for korndyrkingsområdene på Østlandet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherBioforsknb_NO
dc.titleJord og vannovervåking i landbruket – JOVA. Skuterudbekken 2010nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber4nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record