Show simple item record

dc.contributor.authorBratli, Harald
dc.date.accessioned2017-11-01T18:16:23Z
dc.date.available2017-11-01T18:16:23Z
dc.date.created2017-10-17T15:06:00Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-311-0131-4
dc.identifier.issn1891-7933
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2463538
dc.description.abstractDirektoratet for naturforvaltning utvikler et overvåkingsprogram for alle verneområder i Norge, der fastsettelse av bevaringsmål står sentralt. Overvåkingen har til hensikt å følge opp om fastsatte bevaringsmål for verneområdene nås, samtidig ønskes aggregert nasjonal statistikk for utviklingen av naturmangfoldet i verneområder. Som en del av prosjektet ble det igangsatt et pilotprosjekt hvor overvåking av bevaringsmål skal gjennomføres i ca. 30 verneområder. Denne rapporten presenterer metoder og resultater fra utprøving av maler for overvåking i naturreservatene Sandehorten og Vistehorten (Oppland) og Gjellebekk (Buskerud). Reservatene spenner over naturtypene kulturmarkseng, kalktørrenger, kalkrike berg, ekstremrik myr og skog (edelløvskog, kalkfuruskog og rik sumpskog). Under utprøvingen er maler utarbeidet i et forprosjekt med arbeidsgrupper innen ulike hovednaturtyper benyttet. Både naturtyper og tilstandsvariabler er basert på Naturtyper i Norge (NiN). Metodene er testet ut, tidsbruk vurdert og forslag til endringer er beskrevet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for skog og landskapnb_NO
dc.relation.ispartofRapport fra Skog og landskap
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Skog og landskap;10/2011
dc.subjectKulturlandskapnb_NO
dc.subjectCultural landscapesnb_NO
dc.subjectVerneområdernb_NO
dc.subjectProtected areasnb_NO
dc.titleOvervåking i verneområder - test av metodikk for overvåking av kulturlandskap og myrnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Naturressursforvaltning: 914nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Natural resource management: 914nb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO
dc.source.issue10nb_NO
dc.identifier.cristin1505266
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record