Show simple item record

dc.date.accessioned2017-11-08T15:03:30Z
dc.date.available2017-11-08T15:03:30Z
dc.date.issued2000-04-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2465049
dc.description.abstractMed dette legger Budsjettnemnda for jordbruket fram sin utredning om beregninger for referansebrukene for årene 1998 - 2000. Det er ventet at referansebruksberegningen fra neste sesong vil være lagt om slik at de bygger på driftsgranskingene mer direkte. I St.meld.nr.19 (1999- 2000) «Om norsk landbruk og matproduksjon» står det følgende: «Referansebrukssystemet erstattet etter St.prp. nr. 8 (1992-93) det tidligere modellbrukssystemet. Referansebrukene gir grunnlag for å vurdere effektene av virkemiddelbruken innenfor jordbruket for ulike bruksgrupper, distrikter og produksjoner. Til tross for de forenklingene dette medførte benyttes det i dag betydelige ressurser på å omarbeide deler av og supplere driftsgranskingsmaterialet. Det er også betydelig usikkerhet knyttet til normeringen av arbeid og kapital som skjer ved utarbeidelsen av referansebrukene i dag. For å forenkle systemet ytterligere og i større grad å analysere forskjeller i inntektene innenfor og mellom produksjoner og regioner, foreslås det at man nytter grupper av bruk i driftsgranskingsmaterialet mest mulig direkte uten normering av arbeid og kapital. En viktig forbedring med en slik omlegging vil være at man sikrer et større datatilfang bak tallmaterialet.» Det er uttrykt en målsetting om å begrense ressursene som brukes til referansebruksberegningene. En relativt stor andel av ressursbruken har vært årlig utarbeiding av typebruk og basismodeller. Budsjettnemnda besluttet derfor før fjorårets sesong at basismodellene for 1997 kunne ligge til grunn også for årets referansebruksberegninger. […]nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherBudsjettnemnda for jordbruketnb_NO
dc.relation.ispartofseriesGrunnlagsmateriale til jordbruksforhandlingene;UT-2000-2
dc.titleUtredning nr. 2. Referansebruksberegninger 2000 m/4 vedleggnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber64nb_NO
dc.source.issue2nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record