Show simple item record

dc.contributor.authorTalgø, Venche
dc.contributor.authorToppe, Brita
dc.contributor.authorStensvand, Arne
dc.contributor.authorPundsnes, Terje
dc.contributor.authorHaugse, Steinar
dc.contributor.authorHilmersen, Inger
dc.date.accessioned2017-12-19T12:53:58Z
dc.date.available2017-12-19T12:53:58Z
dc.date.created2017-12-11T13:26:53Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-17-00255-0
dc.identifier.issn0809-8654
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2472898
dc.description.abstractNøkkelen til lønsam drift på det arealet ein planteskule disponerar er sjølvsagt høg produksjon og låge kostnadar. Ein må unngå sjukdom og utgang av planter. God hygiene i alle ledd i produksjonen er avgjerande for å få til dette. Vi har sett dette omtala som eit kjede; dersom ei løkke ryk, er det til ingen nytte. På same viset kan svake ledd i produksjonskjeda av planter gi innpass for ulike skadegjerarar. Det hjelp lite med til dømes beisa frø, sjukdomsfrie stiklingar og desinfiserte potter dersom vekstmediet er sjukdomsinfisert. Dette er innlysande, men vi ser likevel at det i praksis er utallege døme på at mogelege smittevegar ikkje vert tatt omsyn til. For å lukkast må ein fokusera på hygiene i alle ledd frå produksjonsstart til utsal, ikkje minst fordi friske planter er avgjerande for planteskulen sitt omdøme. God hygiene er ofte snakk om gjennomgang av rutinar for å identifisera svake punkt. Det treng ikkje nødvendigvis vera kostnadskrevjande å få gjort noko med problema. Til dømes kan det vera så enkle grep som å skifta fot- og yttertøy før ein går over i eigen produksjon etter stell av importerte planter. Sjølvsagt kan større kostnadar også verta eit resultat av skjerpa hygiene, spesielt dersom det til dømes vert snakk om å løfta produksjonen opp frå bakkenivå for å unngå overføring av rotsjukdomar frå underlaget, men i det lange løp vil dette etter alt å døma løna seg.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherBioforsknb_NO
dc.relation.ispartofBioforsk TEMA
dc.relation.ispartofseriesBioforsk TEMA;3(3) 2008
dc.titlePlanteskulehygienenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO
dc.source.volume3nb_NO
dc.source.issue3nb_NO
dc.identifier.cristin1525651
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record