Show simple item record

dc.contributor.authorTurtumøygard, Stein
dc.contributor.authorEggen, Gro
dc.coverage.spatialNorge, Rogaland, Kleppnb_NO
dc.date.accessioned2017-12-19T13:47:56Z
dc.date.available2017-12-19T13:47:56Z
dc.date.created2017-12-11T20:35:30Z
dc.date.issued2008-08-20
dc.identifier.isbn978-82-17-00410-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2473000
dc.description.abstractMangelfulle renseløsninger for avløpsvann fra spredt bebyggelse er et forurensingsproblem i deler av Klepp kommune. De fleste resipientene i kommunen er omfattet av samarbeidsprosjektet Aksjon Jærvassdrag. Flere av disse vassdragene er sterkt eutrofiert som følge av næringsstofftilførsel, særlig fosfor. Avløp fra spredt bebyggelse antas å representere en vesentlig del av denne tilførselen. Utslipp fra separate avløpsanlegg er dessuten en kilde til bakteriologisk utilfredsstillende kvalitet ved rekreasjon og bading. Kommunen har derfor besluttet å foreta en beregning av forurensingstilførslene fra separate avløpsanlegg som grunnlag for å utrede alternative tiltak for å redusere forurensingen. Kommunen har i løpet av 2007/2008 gjennomført en kartlegging med besøk hos aktuelle husstander. I tråd med prioriteringene i Aksjon Jærvassdrag har hovedfokus vært på Figgjovassdraget og Orrevassdraget. I dette arbeidet har man benyttet avløpsmodellen WebGIS avløp fra Bioforsk. Data fra feltregistrering er lagt inn i GIS-basen, og utslipp av fosfor, nitrogen og organisk stoff er beregnet for 548 anlegg. Sammen med 210 anlegg som er hentet fra kommunens egne registre, utgjør dette 758 separate avløpsanlegg i Klepp kommune. Utslippsmengder er deretter summert for hver resipient. Årlig tilførsel fra spredt avløp til alle resipienter i Klepp er beregnet til 613 kg fosfor, 7165 kg nitrogen og 7464 kg organisk stoff. Det er også beregnet miljøindeks for anleggene. Høy miljøbelastning tilsvarer høy indeksverdi. Beregningen viser at ca 37% av anleggene har høy eller meget høy miljøindeks, og dette betyr et omfattende behov for oppgradering av mindre avløpsanlegg.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherBioforsknb_NO
dc.relation.ispartofBioforsk Rapport
dc.relation.ispartofseriesBioforsk rapport;3(109) 2008
dc.subjectGeografiske informasjonssystemernb_NO
dc.subjectGeographical information systemsnb_NO
dc.subjectAvløpsvannnb_NO
dc.subjectWaste waternb_NO
dc.subjectForurensingnb_NO
dc.subjectPollutionnb_NO
dc.titleWebGIS avløp for Klepp 2008nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Miljøteknologi: 610nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Environmental engineering: 610nb_NO
dc.source.pagenumber15nb_NO
dc.source.volume3nb_NO
dc.source.issue109nb_NO
dc.identifier.cristin1525958
dc.relation.projectBioforsk: 21100296nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record