Show simple item record

dc.contributor.authorRiley, Hugh
dc.contributor.authorStubhaug, Erling
dc.contributor.authorKristoffersen, Annbjørg
dc.contributor.authorKrogstad, Tore
dc.contributor.authorGuren, Gerd
dc.contributor.authorTajet, Torgeir
dc.coverage.spatialNorge, Oppland, Østre Toten, Apelsvollnb_NO
dc.date.accessioned2018-02-28T11:48:27Z
dc.date.available2018-02-28T11:48:27Z
dc.date.created2013-01-07T15:27:42Z
dc.date.issued2012-03
dc.identifier.isbn978-82-17-00929-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487667
dc.description.abstractTrender og utfordringer ved P-gjødsling til grønnsaker er drøftet og resultater av eldre og nyere norske forsøk med P-gjødsling til grønnsaksarter er presentert. Grønnsaker er en vekstgruppe med varierende rotvekstmønster, noe som gir ulik evne til å utnytte tilført fosfor. Fordi grønnsaker er høyverdivekster, betyr verdien av små avlingstap ofte langt mer enn marginale P-gjødselkostnader. Dette gjør at norske gjødslingsanbefalinger hittil har vært formulert for å være ’på den sikre siden’. En sammenlikning med anbefalingene i en rekke europeiske land, viser at de norske P-normene til grønnsaker er omtrent dobbelt så høye som i flere av disse landene. God tilgang på fosfor er viktig for rask etablering av et godt rotsystem. I Norge er det gjerne seinere og kjøligere vår, og somrene er som regel kortere. Dette er en sannsynlig årsak til at det ofte kan være større effekt av å gi mye fosfor til grønnsaker i Norge. Høy P-gjødsling kan derfor forsvares i noen tilfeller på bakgrunn av kort vekstsesong og lav jordtemperatur, som reduserer mulighetene for effektivt P-opptak og utnyttelsen av fosforreservene i jorda. Dette gjelder først og fremst ved dyrking av tidligkulturer. Sterk P-gjødsling kombinert med den lave høsteindeksen hos mange grønnsaker, fører imidlertid til opphoping av lett-tilgjengelig fosfor i jorda. Dette er funnet å være tilfellet i mange distrikt med intensiv grønnsaksdyrking, og det utgjør en stor risiko for tap av fosfor ved avrenning til vassdrag. Det er derfor et prioritert miljømål å redusere jordas P-status til et mer akseptabelt nivå. På bakgrunn av disse vurderingene, sammen med resultatene fra forsøkene, er det foreslått nye anbefalte P-gjødselmengder til ulike hodekål, løk og gulrot, både ved et middels (optimalt) innhold av plantetilgjengelig fosfor i jorda (PAL 5-7), og ved høyere P-innhold i jorda. I forhold til tidligere, er det innført to nye klasser av P-status til å dekke situasjonene med svært høyt innhold (PAL 20-24) og ekstremt høyt innhold (PAL >24), som nå er vanlige i grønnsaksdistrikt. For disse klassene anbefales det bruk av P-gjødselmengder som er i nærheten av P-mengdene som fjernes med produktene. Det blir ikke anbefalt å sløyfe P-gjødsling fullstendig. De nye P-gjødselnormene ved middels P-innhold i jorda, er nå ca. 40 % lavere enn tidligere.nb_NO
dc.description.abstractP-fertilization of vegetables: Evaluation and new recommendationsnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherBioforsknb_NO
dc.relation.ispartofBioforsk Rapport
dc.relation.ispartofseriesBioforsk rapport;7(68) 2012
dc.subjectGrønnsakernb_NO
dc.subjectVegetablesnb_NO
dc.subjectGjødslingnb_NO
dc.subjectFertilizationnb_NO
dc.subjectJordanalysenb_NO
dc.subjectSoil analysisnb_NO
dc.subjectFosfornb_NO
dc.subjectPhosphorusnb_NO
dc.titleP-gjødsling til grønnsaker. Evaluering og nye anbefalingernb_NO
dc.title.alternativeP-fertilization of vegetables: Evaluation and new recommendationsnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Planteforedling, hagebruk, plantevern, plantepatologi: 911nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Plant breeding, horticulture, plant protection, plant pathology: 911nb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO
dc.source.issue68nb_NO
dc.identifier.cristin982577
dc.relation.projectBioforsk: 120011.12nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record