Show simple item record

dc.contributor.authorVederhus, Alf
dc.coverage.spatialEUnb_NO
dc.date.accessioned2018-06-12T13:17:37Z
dc.date.available2018-06-12T13:17:37Z
dc.date.issued2007-01
dc.identifier.isbn978-82-7077-666-5
dc.identifier.issn0805-7028
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2501328
dc.description.abstractDenne rapporten er eit resultat av intervju med 20 sentrale personar i tilknyting til dei norske medlemskapsforhandlingane med EU på landbruksområdet i 1993– 1994. Vurderinga er basert på intervju med representantar for Landbruksdepartementet, Utanriksdepartementet, Europakommisjonen, finske forhandlarar, Norges Bondelag og pressefolk. I tillegg er det studert arkivmateriale og anna litteratur om denne perioden. Ut frå problemstillingar reist innleiingsvis i rapporten er det gjort ei vurdering av den norske forhandlingsinnsatsen på landbruksområdet. Det vart utan tvil lagt ned ein stor arbeidsinnsats frå norsk side i landbruksforhandlingane. Inntrykket er likevel at forhandlingane frå starten ikkje vart ført med ei klar nok forståing av innhaldet i medlemskapsforhandlingar og den strukturelle ubalansen som er til stades i slike forhandlingar. Det er vidare vanskeleg å oppdage ein klar forhandlingsstrategi på norsk side i landbruksforhandlingane. Det var også manglande politisk leiarskap i forhandlingane. På norsk side var ein ikkje tilstrekkeleg i stand til å gjere nødvendige prioriteringar og endringar av posisjonar under vegs i forhandlingane. Ei sterkare prioritering av gradvis pristilpassing frå norsk side kunne kanskje ført til eit betre forhandlingsresultat på dette viktige området for norsk landbruk og næringsmiddelindustri. Norge var i mindre grad enn Finland i stand til å gjere prioriteringar og endringar av posisjonar under vegs i forhandlingane i Brussel. […]nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNorsk institutt for landbruksøkonomisk forskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNILF Rapport;2007-1
dc.subjectlandbruksforhandlingernb_NO
dc.subjectinternasjonale forhandlingernb_NO
dc.subjectEU-medlemskapnb_NO
dc.titleForsøk på å flytte ein koloss. Dei norske medlemskapsforhandlingane med EU på landbruksområdet 1993–94nb_NO
dc.title.alternativeAn Attempt to Move a Giant. The Norwegian Membership Negotiations on Agriculture with the EU in 1993–94nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.source.pagenumber67nb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.relation.projectNorsk institutt for landbruksøkonomisk forskning: E076nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record