Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRekdal, Yngve
dc.date.accessioned2018-06-18T09:24:34Z
dc.date.available2018-06-18T09:24:34Z
dc.date.created2018-06-15T11:26:38Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.identifier.isbn978-82-17-02129-2
dc.identifier.issn2464-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2501852
dc.description.abstractNorsk institutt for bioøkonomi utførte sommaren 2017 vegetasjonskartlegging i sørdelen av Rennebu kommune. Samla areal var 219 km². Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK50). Det er laga vegetasjonskart og 2 avleia temakart for beite for sau og storfe. Denne rapporten beskriv metode for kartlegging, registrerte vegetasjonstypar og deira fordeling i området. Det er gjeve ein omtale av beiteverdi og beitekapasitet, samt nokre råd kring skjøtsel av kulturlandskap og beite i kartområdet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNIBIOnb_NO
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport;
dc.subjectVegetasjonskartleggingnb_NO
dc.subjectVegetation mappingnb_NO
dc.subjectUtmarksbeitenb_NO
dc.subjectGrazing in outlying areasnb_NO
dc.titleVegetasjon og beite i Rennebu - sørnb_NO
dc.title.alternativeVegetasjon og beite i Rennebu - sørnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Planteforedling, hagebruk, plantevern, plantepatologi: 911nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Plant breeding, horticulture, plant protection, plant pathology: 911nb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO
dc.source.volume4nb_NO
dc.source.issue80nb_NO
dc.identifier.cristin1591447
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 10351-5nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel