Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEggestad, Hans
dc.coverage.spatialNorge, Østfold, Marker, Ørjenb_NO
dc.date.accessioned2018-07-14T21:40:01Z
dc.date.available2018-07-14T21:40:01Z
dc.date.created2018-07-12T13:16:59Z
dc.date.issued2006-06-06
dc.identifier.isbn978-82-17-00079-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505514
dc.description.abstractTilskudd til endret jordarbeiding blir gjerne prioritert til arealer med høy erosjonsrisiko. Men også drensvann fra flate arealer kan være tydelig påvirket av partikler i avrenningsepiosder. Erosjon på flate arealer er imidlertid lite undersøkt i Norge. Det ble derfor satt igang et forprosjekt for å studere hvordan partikkelinnholdet i drensvann varierer med topografi (flatt og helning) og arealtilstand (stubb, pløyd, høstkorn). 18 lokaliteter i Ørje ble valgt ut og stikkprøver ble tatt under 4 nedbørepisoder høsten 2004 og 2005. Det ble funnet større innhold av partikler i drensvann fra jordarbeidet areal enn fra stubb også på flate arealer. Konsentrasjonene var imidlertid høyere fra areal med helning kontra flate arealer. På høstkornarealer er tilveksten av høstkornet avgjørende for partikkelkonsentrasjonen i drensvannet. Ved liten tilvekst var konsentrasjonene på nivå med pløyd areal, mens ved svært frodig vekst (høsten 2005) var det på nivå med stubbarealene. Det var store variasjoner og det er stor usikkerhet knyttet til slik stikkprøvetaking. For å undersøke reelle forskjeller i partikkeltap må det foretas kontinuerlige målinger, der også overflateavrenning er med i måleopplegget.nb_NO
dc.description.abstractPartikler i drensvannnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherBioforsk Jord og Miljønb_NO
dc.relation.ispartofBioforsk Rapport
dc.relation.ispartofseriesBioforsk rapport;1(93) 2006
dc.subjectErosjonnb_NO
dc.subjectErosionnb_NO
dc.subjectJordarbeidingnb_NO
dc.subjectSoil managementnb_NO
dc.titlePartikler i drensvannnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Jordfag: 913nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Soil sciences: 913nb_NO
dc.source.pagenumber18nb_NO
dc.source.volume1nb_NO
dc.source.issue93nb_NO
dc.identifier.cristin1596911
dc.relation.projectBioforsk: 4133nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel