Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNesheim, Lars
dc.contributor.authorBø, Steinar
dc.date.accessioned2018-07-16T09:15:35Z
dc.date.available2018-07-16T09:15:35Z
dc.date.created2018-07-15T12:54:17Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-479-0550-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505623
dc.description.abstractGjødsling av eng og attlegg med raudkløver med husdyrgjødsel og mineralgjødsel vart undersøkt i 12 forsøksfelt på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge. I attlegget verka 10 kg nitrogen per dekar lite hemmande på etableringa av kløveren. Men attlegget vart like bra og avlinga mest like god med berre 5 kg nitrogen per dekar. I sum for attleggsåret og engåra vart det størst avling med bruk av dekkvekst, men det første engåret hadde eng etablert utan dekkvekst størst avling. For å ha minst 30 % raudkløver i enga i meir enn to år måtte ein gjødsle med høgst 5 kg nitrogen per dekar. I forhold til normgjødsling av eng med mindre enn 10 % kløver førte det til mykje mindre avling. Reduksjon av nitrogengjødsla i forhold til aukande kløverinnhald førte til tilsvarande avlingsreduksjon utan at raudkløveren varte meir enn to år likevel. Spørsmål om dette er ein god gjødslingsstrategi blir reist. På felt med høgt avlingsnivå vart det lite meiravling utover om lag 15 kg nitrogen. Ved moderat avlingsnivå var det større meiravling av mineralgjødsla og avlingsauke på 7-11 kg tørrstoff per kg nitrogen frå 15 til 22 kg nitrogen per dekar. Fem tonn husdyrgjødsel verka likt ved begge avlingsnivåa. Erstatningsverdien av nedmolda husdyrgjødsel i attlegget var 0,9-1,1 kg nitrogen per tonn, avhengig av utrekningsmetode. Dette er mindre enn det blir rekna med i offisiell gjødselplanlegging. Ved overflatespreidd 3 + 2 tonn husdyrgjødsel i engåra var erstatningsverdien 0,9 kg nitrogen per tonn, om lag den same som blir brukt i gjødselplanlegginga.nb_NO
dc.description.abstractGjødsling til attlegg og eng med raudkløvernb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherPlanteforsknb_NO
dc.relation.ispartofGrønn kunnskap e
dc.relation.ispartofseriesGrønn kunnskap e;9(117) 2005
dc.titleGjødsling til attlegg og eng med raudkløvernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber12nb_NO
dc.source.volume9nb_NO
dc.source.issue117nb_NO
dc.identifier.cristin1597357
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel