Show simple item record

dc.contributor.authorRekdal, Yngve
dc.coverage.spatialNorge, Hedmark, Rendalen, Spekedalen, Sølendalen, Jotennb_NO
dc.date.accessioned2018-08-09T10:47:56Z
dc.date.available2018-08-09T10:47:56Z
dc.date.created2018-08-08T17:10:06Z
dc.date.issued2007-03
dc.identifier.isbn978-82-311-0022-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2508215
dc.description.abstractVegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. Ei oversikt over utbreiinga av vegetasjonstypar gjev oss på denne måten informasjon også om variasjonen i økologiske faktorar (klima, næring og vatn i jorda, snødekke og kulturpåverknad) i eit område. I tillegg kan kvar vegetasjonstype tilleggast eigenskapar med omsyn til ulik ressursutnytting og bruk (beite, slitestyrke for ferdsel, artsmangfald m.m.). I Rendalen østfjell er det vegetasjonskartlagt eit areal på 414 km² på oppdrag frå Rendalen kommune. Viktigaste målsettinga med kartlegginga er å lage eit grunnlag for planlegging av beitebruk i området. Kartlegginga er gjort etter Skog og landskap sin instruks for vegetasjonskartlegging i M 1:20 000 - 50 000. Det er framstilt vegetasjonskart og avleia temakart for sauebeite, storfebeite og naturtypar. Kartleggingsområdet ligg frå 688-1604 m o.h. Vel halvparten av området er over den klimatiske skoggrensa som her går kring 850-950 m o.h. Resten av arealet er fordelt på bjørkeskogregionen og litt ned i barskogregionen. Området har eit typisk innlandsklima med kald vinter og varm sommar sett i høve til høgda. Årsnedbøren i bygda ligg rundt 550 mm. Tungt vitterlege bergartar som gjev lite næring for plantevokster, dominerer berggrunnen. Området har eit jamt og ofte tjukt lausmassedekke.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNorsk institutt for skog og landskapnb_NO
dc.relation.ispartofOppdragsrapport fra Skog og Landskap
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport fra Skog og landskap;11/2007
dc.subjectVegetasjonskartleggingnb_NO
dc.subjectVegetation mappingnb_NO
dc.subjectUtmarksbeitenb_NO
dc.subjectGrazing in outlying areasnb_NO
dc.subjectRessurskartleggingnb_NO
dc.subjectLand resourcesnb_NO
dc.titleVegetasjon og beite i Rendalen Østfjell. Spekedalen, Sølendalen og Jotennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Naturressursforvaltning: 914nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Natural resource management: 914nb_NO
dc.source.pagenumber68nb_NO
dc.source.issue11/07nb_NO
dc.identifier.cristin1600584
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record