• DNA fra en celle er nok for å finne råteseoppen! 

   Fossdal, Carl Gunnar; Hietala, Ari Mikko; Solheim, Halvor (Glimt fra skogforskningen;4-2005, Others, 2005)
   Skogforsk har utviklet en svært følsom metode for å påvise skadelige sopper i trær og trevirke. Dette kan bli viktig i kampen mot rotkjuke, som koster skognæringen i Europa 6-7 milliarder kroner årlig, og mot andre skadelige ...
  • Skog sett med molekylærbiologiske øyne 

   Fossdal, Carl Gunnar; Dalen, Lars Sandved (Glimt fra skogforskningen;8-2002, Others, 2002)