Show simple item record

dc.contributor.authorTørresen, Kirsten
dc.contributor.authorBrandsæter, Lars Olav
dc.contributor.authorNetland, Jan
dc.contributor.authorBerge, Therese W.
dc.contributor.authorRingselle, Björn
dc.contributor.authorStrand, Einar
dc.date.accessioned2018-09-07T10:33:03Z
dc.date.available2018-09-07T10:33:03Z
dc.date.created2018-09-06T14:43:25Z
dc.date.issued2018-09
dc.identifier.isbn978-82-17-02128-5
dc.identifier.issn2464-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561440
dc.description.abstractGlyfosat er det mest brukte plantevernmidlet i Norge og på verdensbasis. Det har i de siste årene vært diskutert om dette ugrasmiddelet skulle få fornyet godkjenning. I 2017 ble glyfosat godkjent for fem nye år til 2022. Dersom glyfosat fases ut er en redd det vil få store negative konsekvenser for jordbruk og matproduksjon. Glyfosat brukes til å bekjempe ugras og andre uønska planter på dyrka og udyrka arealer. I jordbruket er glyfosat spesielt viktig for å begrense ugrasets avlingsreduserende effekt. I norsk jordbruk brukes glyfosat hovedsakelig til å bekjempe ugrasarten kveke i korndominerte omløp og ved fornying av grasmark. Ved redusert jordarbeiding er glyfosat viktig for bekjemping av flerårige og andre overvintrende ugras. Vi har i denne rapporten kartlagt kunnskap relevante for norske forhold på hvilke ikke-kjemiske og kjemiske alternativer til glyfosat som en har/kan få i framtida i korn og grasmark slik at matproduksjonen kan opprettholdes. Mekaniske tiltak som pløying og ulike former for jordarbeiding i stubben mot kveke og andre ugras, og radrensing i korn mot ugras generelt er viktige alternativer til glyfosat. Det er også noen nye redskapstyper (rotskjærere) som virker lovende i bekjemping av ugras. Videre så vil en god jord- og plantekultur med et godt vekstskifte bidra til å holde ugraset under kontroll. Per i dag fins det noen få kjemiske alternativer mot kveke i hvete, rughvete og rug og mot tofrøblada rotugras i korn. Det er andre kjemiske alternativer som kan undersøkes mer for bruk i stubbåker/til brakking av grasmark som for eksempel ulike organiske syrer og grasugrasmidler for tofrøblada kulturer........nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNIBIOnb_NO
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport;
dc.subjectUgrasnb_NO
dc.subjectWeedsnb_NO
dc.subjectKornnb_NO
dc.subjectGrainnb_NO
dc.titleAlternativer til glyfosat i korn og grasmarknb_NO
dc.title.alternativeAlternativer til glyfosat i korn og grasmarknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Planteforedling, hagebruk, plantevern, plantepatologi: 911nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Plant breeding, horticulture, plant protection, plant pathology: 911nb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO
dc.source.volume4nb_NO
dc.source.issue79nb_NO
dc.identifier.cristin1607373
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 10573nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record