Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKvaalen, Harald
dc.date.accessioned2019-10-16T10:49:49Z
dc.date.available2019-10-16T10:49:49Z
dc.date.created2019-10-16T11:38:00Z
dc.date.issued2019-10
dc.identifier.isbn978-82-17-02407-1
dc.identifier.issn2464-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622518
dc.description.abstractI Norge har store skogarealer tidligere blitt grøftet fordi grunnvannstanden var så høy at den hemmet skogens vekst. Dels er dette myrjord, dels fastmark. Når skogen på slike areal hogges går vegetasjonens vannforbruk mye ned, grunnvannstanden stiger og dette kan hemme veksten i foryngelsen av bar- og løvtrær. Undersøkelser i Finland antyder at stående volum må komme opp i ca. 100 kubikkmeter per hektar før trærne trekker ut så mye vann at veksten ikke lenger blir negativt påvirket av høy grunnvannstand. I samband med hogst kan det derfor være aktuelt å renske grøftene. Hvorvidt dette er lønnsomt eller ikke avhenger av hvor mye og hvor lenge veksten blir hemmet av høy grunnvannstand. Spørsmålet er hvor mye produksjon av volum og verdi tapes ved at skogens vekst forsinkes ett gitt antall år? For å belyse dette har vi simulert produksjon når skog av bonitet G11 til G29 vokser uten at veksten hemmes og når den vokser tilsvarende G8-G11 fram til den er fem til femti år, i fem års intervaller. Simuleringene er gjort med bruk av Blingsmos modell for volumtilvekst for ensaldret granskog, kombinert med en modell for høydevekst i plantet gran (Nord Larsen mfl. 2009) og forutsatt at årlig avgang er 0,5 prosent av tretallet fram til selvtynningen slår inn. Selvtynningen er forutsatt å følge konstant S-prosent som etter Braastads (1977) program 8 for selvtynning...nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNIBIOnb_NO
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport;5(115) 2019
dc.subjectDreneringnb_NO
dc.subjectDrainagenb_NO
dc.subjectSkogskjøtselnb_NO
dc.subjectSilviculture,nb_NO
dc.titleLønnsomhet ved grøfterensk etter hogstnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Jordfag: 913nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Soil sciences: 913nb_NO
dc.source.pagenumber24nb_NO
dc.source.volume5nb_NO
dc.source.issue115nb_NO
dc.identifier.cristin1737528
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 11126nb_NO
cristin.unitcode7677,2,0,0
cristin.unitnameDivisjon for skog og utmark
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel