Show simple item record

dc.contributor.authorKværnø, Sigrun
dc.contributor.authorTurtumøygard, Stein
dc.contributor.authorKrzeminska, Dominika
dc.contributor.authorEngebretsen, Alexander Melvold
dc.date.accessioned2020-02-14T13:01:22Z
dc.date.available2020-02-14T13:01:22Z
dc.date.created2020-02-14T10:58:10Z
dc.date.issued2019-02
dc.identifier.isbn978-82-17-02452-1
dc.identifier.issn2464-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2641778
dc.description.abstractPå oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ved faktisk drift i 2018. Arealfordelingen av faktisk drift (vekst, jordarbeiding og miljøtiltak) i 2018 har framkommet av registerdata fra Landbruksdirektoratet og føringer/informasjon fra Follo Landbrukskontor, og er fordelt på de dyrka arealene etter bestemte rutiner i modellen. Arealfordelingsrutinen i modellen ga følgende utbredelse av kombinasjon vekst/jordarbeiding i vannområdet for 2018: 28 % stubb (jordarbeiding vår eller direktesåing), 20 % gras, 17 % vårkorn med høstpløying, 20 % høstkorn med høstpløying, 13 % høstharving til vår- og høstkorn, og 2 % poteter og grønnsaker. Arealfordelingen varierte mellom tiltaksområder. Eksisterende grasdekte buffersoner og fangdammer inngikk også i beregningene. Jord- og fosfortap i vannområdet PURA i 2018 ble beregnet til henholdsvis 3,8 kilotonn SS og 6,4 tonn TP. Resultatene for 2018 er ikke direkte sammenliknbare med resultatene fra foregående år pga. at ny beregningsmetode med nye erosjonsrisikokart som grunnlag er brukt for 2018. For individuelle tiltaksområder varierte jordtapet fra nær 0 til 2 kilotonn, og fosfortap fra nær 0 til 3 tonn. Forskjeller i drift bidro til å forklare forskjellene mellom tiltaksområder.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNIBIOnb_NO
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport;5(152) 2019
dc.subjectVannkvalitetnb_NO
dc.subjectWater qualitynb_NO
dc.subjectErosjonnb_NO
dc.subjectErosionnb_NO
dc.titleAgricat2-beregninger av jord- og fosfortap i vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2018nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Naturressursforvaltning: 914nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Natural resource management: 914nb_NO
dc.source.pagenumber18nb_NO
dc.source.volume5nb_NO
dc.source.issue152nb_NO
dc.identifier.cristin1794118
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 8890nb_NO
cristin.unitcode7677,4,0,0
cristin.unitnameDivisjon for miljø og naturressurser
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record