Now showing items 4374-4393 of 4426

  • Ødelegging av fruktbar jord ved nedbygging i Asker 

   Låg, J.; Tveitnes, Aksel (Journal article, 1985)
  • Øket anvendelse av torvstrø i fjøs, stald og svinehus 

   Thaulow, J. G. (Journal article, 1915-12)
  • Økologisk areal i Nordland fylke – hvorfor så store forskjeller mellom kommunene? 

   Sturite, Ievina (Bioforsk rapport;4(28) 2009, Research report, 2009-03-09)
   Omlagt areal i 2008 (inkludert areal i karens) varierte fra 0 % til 24 % mellom de ulike kommunene i Nordland fylke. Derfor ble det undersøkt hvilke faktorer som ligger bak og som kan bidra til å forklare disse ulikhetene. ...
  • Økologisk avlingsregulering i eple og plomme under blomstringa med bakepulver 

   Meland, Mekjell (Bioforsk rapport;9(55) 2014, Research report, 2014-03-16)
  • Økologisk geitehald – Fôring for god mjølkekvalitet 

   Henriksen, Britt; Kvamsås, Helga (Bioforsk TEMA;2(18) 2007, Research report, 2007)
   I økologisk landbruk er det eit ønske med moderat innkjøp av kraftfôr og fokus på grovfôrkvalitet og beite. I tillegg til miljøomsyn er innkjøp av økologisk kraftfôr også ofte dyrt. I dette temaarket visar vi korleis ein ...
  • Økologisk geitehald – God mjølk hos Eli og Nils Einar Kjøsnes 

   Henriksen, Britt; Kvamsås, Helga (Bioforsk TEMA;2(19) 2007, Research report, 2007)
   Ei utfordring i økologisk geiteproduksjon er å halde kraftfôrnivået nede med samtidig god mjølkekvalitet. Eli og Nils Einar Kjøsnes har levert 100 % Elitemjølk i fleire år og har ingen merknader for smaksfeil i mjølka. ...
  • Økologisk geitehald – God mjølk hos Johannes og Jorun Kjøsnes 

   Henriksen, Britt; Kvamsås, Helga (Bioforsk TEMA;2(20) 2007, Research report, 2007)
   I økologisk geiteproduksjon kan det være ei utfordring å produsere mjølk av god kvalitet når ein samtidig ønsker moderat kraftfôrnivå. Johannes og Jorun Kjøsnes har levert 100 % Elitemjølk i fleire år og har ingen merknader ...
  • Økologisk geitehald – oppfylling av krav til areal og fast liggeareal 

   Nilssen, Heidi; Henriksen, Britt (Bioforsk TEMA;2(36) 2007, Research report, 2007)
   I økologisk geitehald er det krav om fast liggeareal og minst 1,5 m2 areal per geit og 0,35 m2 per kje. Oppføring av liggehyller til geit kan være med på å imøtekomme desse krava.
  • Økologisk gulrot – sprø vitaminbombe! 

   Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(7) 2007, Research report, 2007)
   Økologiske gulrøtter dyrkes uten lettløselig kunstgjødsel og kjemisk-syntetiske sprøytemidler. De gjødsles med kompost, husdyrgjødsel og grønngjødsel. Forebyggende tiltak og fiberduk over plantene brukes for å unngå skade ...
  • Økologisk gulrotproduksjon - agronomi og økonomi 

   McKinnon, Kirsty; Koesling, Matthias; Ebbesvik, Martha; Bysveen, Kari (Bioforsk TEMA;, Research report, 2015)
   Økologisk gulrot er etterspurt og kan dyrkes over store deler av landet. Landbruksdirektoratet melder at det er økende omsetning av økologiske grønnsaker og at det i store deler av året ikke er nok tilgang på norske, ...
  • Økologisk hagebruk i Stjernehagen ved Bioforsk Økologisk 

   Friis Pedersen, Susanne (Bioforsk TEMA;8(7) 2013, Research report, 2013)
   Stjernehagen på Tingvoll gard har gjennom flere årtier vært demonstrasjonshage for økologiske prinsipper og metoder. I tillegg til å være demonstrasjonshage tjener hagen til å bevare sjeldne vekster og trekker på denne ...
  • Økologisk korn 

   Koesling, Matthias; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(10) 2007, Research report, 2007)
   Ønsker en å unngå faren for rester av stråforkortere og kjemisk-syntetiske sprøytemidler i korn, brød og andre kornprodukt er bruk av økologiske produkter den beste garantien siden slike midler ikke brukes i økologisk ...
  • Økologisk kornproduksjon: Arts- og sortsvalg 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(36) 2006, Research report, 2006)
   Artsvalg har generelt større betydning for endelig resultat ved økologisk korndyrking enn valg av sort. Lokalt klima avgjør hvilke arter som er aktuelle. Sammen med avsetningsmulighet og –pris, bestemmer næringstilgang, ...
  • Økologisk kornproduksjon: Belgvekster til modning 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(38) 2006, Research report, 2006)
   Frø av belgvekster er viktige proteinkilder i kraftfôrproduksjonen. De viktigste belgvekstene til kraftfôr er soya, lupiner, åkerbønner og erter. Klimaet i Norge begrenser hvilke arter som kan dyrkes. Erter er dyrkingssikre ...
  • Økologisk kornproduksjon: Flerårige ugras 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(34) 2006, Research report, 2006)
   Ugrasarter som lever lenger enn to år kalles flerårige ugras eller rotugras. Flerårige ugrasarter deles inn i stedbundne ugrasarter, som vi stort sett finner i eng, og vandrende ugrasarter. De mest brysomme i økologisk ...
  • Økologisk kornproduksjon: Frøugras 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(33) 2006, Research report, 2006)
   Ugrasharving er det viktigste direkte tiltaket mot frøugras. Effekten av ugrasharving er størst når ugraset er på et tidlig utviklingsstadium, det vil si fram til frøbladstadiet. Ugrasharving utføres derfor vanligvis rett ...
  • Økologisk kornproduksjon: Jord 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(28) 2006, Research report, 2006)
   Jorda er tilholdssted for planter, dyr og mikroorganismer. Dyr og mikroorganismer bryter ned planterester og frigjør næringsstoffer til nytte for plantene. De sørger også for bedre vekstvilkår for plantene gjennom forbedring ...
  • Økologisk kornproduksjon: Mekanisering 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(42) 2006, Research report, 2006)
   Mekaniseringsbehovet i økologisk korndyrking uten husdyr avviker lite fra konvensjonell korndyrking. I tillegg til de tradisjonelle redskapene må en ha tilgang til ugrasharv og utstyr for å pusse grønngjødslingsareal og ...
  • Økologisk kornproduksjon: Næringsforsyning - generelt 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(29) 2006, Research report, 2006)
   Ved plantedyrking uten bruk av mineralgjødsel er plantene helt avhengige av de biologiske og kjemiske prosessene som skjer i jorda for å få tilgang på lettløselige næringsstoffer. For å oppnå vellykket kornproduksjon på ...
  • Økologisk kornproduksjon: Næringsforsyning - gjødslingsmidler 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(30) 2006, Research report, 2006)
   Ved dårlig vekst i kornplantene og lav avling er det som oftest nitrogen som er mangelvare. Dette kan skyldes lite plantetilgjengelig nitrogen i jorda og/eller dårlige vekstforhold for røtter og jordliv. Gjødsling med ...