• Evaluering av opplevingskvalitet i utvalde dalføre på Folgefonnhalvøya 

   Elgersma, Anne (NIJOS Rapport;07/00, Report, 2000)
  • Evaluering av RMP-2006. Kulturlandskapstiltak 

   Puschmann, Oskar; Reid, Svein Johan; Lågbu, Roar (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;02/2008, Research report, 2008)
   Denne evalueringen av kulturlandskapstiltakene i Regionale Miljøprogram (RMP) er utført på oppdrag fra Statens landbruksforvaltning (SLF). Rapporten er en evaluering av RMPs organisering med hensyn på kulturlandskapstiltak. ...
  • Ex situ-samlinger av norske skogtrær i arboreter og botaniske hager. Status og framtidig potensiale 

   Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Grundt, Hanne Hegre (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2015)
   Rapporten gir en oversikt over materiale av norske skogtrær som finnes i arboreter og botaniske hager i Norge. Det er gjort en overordnet vurdering av de eksisterende samlingene med tanke på hvilke treplantesamlinger som ...
  • EXTRACTING AND CHIPPING HARDWOOD CROWNS FOR ENERGY 

   Suadicani, Kjell; Talbot, Bruce (Chapter, 2010)
  • Extracting data for single trees from photogrammetric canopy height models and true orthophotographs 

   Solberg, Svein; Breidenbach, Johannes (Chapter, 2011)
   Top dieback and mortality of Norway spruce is a particular forest damage that has severe occurrences in scattered forest stands in southeast Norway. As a part of a project to study the extent and causes of the damage we ...
  • Fagutgreiing tema 'Jordbruk og seterdrift' for utvidingsprosjekt Markbulia/Einunna 

   Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;15/2007, Research report, 2007)
   På oppdrag frå Glommens og Laagens brukseierforening har Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) utført ei vurdering av konsekvensar for jordbruk og seterdrift ut frå planer om auka reguleringshøgd for ...
  • FELLING HEADS VS HARVESTER HEADS IN BIOMASS HARVESTING FROM EARLY THINNING 

   Belbo, Helmer; Wide, Maria Iwarsson (Others, 2010)
  • Feltinstruks for jordsmonnkartlegging 

   Mjaavatten, Elling (Håndbok fra Skog og landskap;03/2007, Research report, 2007-01)
   Feltinstruksen inneholder retningslinjer, definisjoner og koder for jordsmonnkartlegginga ved Skog og landskap. Sammen med dokumentene ”Norsk Referansesystem for jordsmonn” og ”Seriedefinisjoner” utgjør den det skriftlige ...
  • Feltinstruks for jordsmonnkartlegging 2003 

   Fadnes, Kjetil Damsberg (NIJOS dokument, Research report, 2003)
   Fra og med 2003 innføres nytt klassifikasjonssystem for jordtyper. dette systemet bygger på WRB (World Reference Base for Soil Resources) og er tilrettelagt for bruk ved jordsmonnkartlegging i felt. Feltinstruksen er ...
  • Feltinstruks for jordsmonnkartlegging 2008 

   Fadnes, Kjetil Damsberg; Mjaavatten, Elling (Håndbok fra Skog og landskap;01/2008, Book, 2008-01)
   Feltinstruksen inneholder retningslinjer, definisjoner og koder for jordsmonnkartlegginga ved Skog og landskap. Sammen med dokumentene "Norsk Referansesystem for jordsmonn" og "Seriedefinisjoner" utgjør den det skriftlige ...
  • Feltkontroll av flybildetolking 

   Engan, Gunnar (Fakta fra Skog og landskap;12/2013, Others, 2013)
   I forbindelse med Skog og landskap sitt program for overvåking av jordbrukets kulturlandskap (Faktaark 01/10), har det siden oppstarten i 1998 vært utført regelmessige feltkontroller. Hensikten med feltkontrollen er å ...
  • Fjelledelgran - et lovende juletre i Norge 

   Skage, Jan-Ole; Stavrum, Tormod (Glimt fra skogforskningen;10/02, Others, 2002)
  • Fjelledelgran – viktig med norsk foredlet frø til juletrær 

   Skage, Jan-Ole; Haugse, Steinar; Johnskås, Odd Ragnar; Øyen, Bernt-Håvard (Glimt fra Skog og landskap;10/09, Research report, 2009)
   Det plantes årlig om lag 60 millioner juletrær av edelgran i Europa, hvorav hovedtyngden er av arten nordmannsedelgran. De siste årene har forskere i Europa og Nord-Amerika vurdert juletrepotensialet til et stort antall ...
  • Fjellvegetasjon og beite i Dovre kommune. Rapport frå vegetasjonskartlegging 

   Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;8/98, Research report, 1998-05-11)
   I Dovre kommune er det vegetasjonskartlagt 1254 km². Dette omfattar alt areal i fjellskog og snaufjell. Det er framstilt vegetasjonskart og 5 avleia temakart. Kartlegginga er utført etter NIJOS sitt system for vegetasjon ...
  • Fjellvegetasjon og beite i Vingelen 

   Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;12/2000, Research report, 2000-05-10)
   Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) har sommaren 1999 vegetasjonskartlagt eit område på 150 km² i fjellområda i Vingelen i Tolga kommune i Hedmark. Kartlegginga omfattar areala til 4 hamnelag; Bratthøa ...
  • Fjernmåling av barmasse - en skoghelsevariabel 

   Solberg, Svein; Lange, Holger; Næsset, Erik; Aurdal, Lars; Solberg, Rune (Glimt fra skogforskningen;1-2005, Others, 2005)
   Barmasse er sterkt knyttet til kronetetthet og til bladarealindeks (LAI), og er viktig for fjernmåling av skogens helsetilstand. Vi kan nå presentere foreløpige, men lovende resultater for måling av barmasse ved hjelp av ...
  • Fjernmåling av skogens helsetilstand 

   Solberg, Svein (Glimt fra skogforskningen;4-2004, Others, 2004)
  • Fjernmåling av skogens helsetilstand 

   Solberg, Svein; Tømmervik, Hans (Others, 2007)
   Fjernmåling er en metode som har et stort potensial når det gjelder overvåking av skogens helsetilstand, men metodeutvikling er nødvendig. Heldekkende, årlig overvåking av skogarealet kan gjennomføres ved hjelp av ...
  • Flerbruksrettet driftsteknikk. Rapport VII fra forskningsprogrammet Skogøkologi og flersidig skogbruk 

   Aamodt, Hans E. (Rapport fra Skogforsk;20/93, Research report, 1993)
  • Flere arter og ny kunnskap om maur i Norge 

   Kvamme, Torstein (Glimt fra Skog og landskap;09/10, Others, 2010)
   Stadig flere maurarter oppdages i Norge. Den første oversikten over maur i Norge er fra 1880 og inneholder beskjedne 16 arter. I dag kjenner vi totalt 54 utendørslevende arter. Så sent som i 2008 ble to arter oppdaget, nye ...