Now showing items 199-218 of 953

  • Fagutgreiing tema 'Jordbruk og seterdrift' for utvidingsprosjekt Markbulia/Einunna 

   Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;15/2007, Research report, 2007)
   På oppdrag frå Glommens og Laagens brukseierforening har Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) utført ei vurdering av konsekvensar for jordbruk og seterdrift ut frå planer om auka reguleringshøgd for ...
  • FELLING HEADS VS HARVESTER HEADS IN BIOMASS HARVESTING FROM EARLY THINNING 

   Belbo, Helmer; Wide, Maria Iwarsson (Others, 2010)
  • Feltinstruks for jordsmonnkartlegging 

   Mjaavatten, Elling (Håndbok fra Skog og landskap;03/2007, Research report, 2007-01)
   Feltinstruksen inneholder retningslinjer, definisjoner og koder for jordsmonnkartlegginga ved Skog og landskap. Sammen med dokumentene ”Norsk Referansesystem for jordsmonn” og ”Seriedefinisjoner” utgjør den det skriftlige ...
  • Feltinstruks for jordsmonnkartlegging 2003 

   Fadnes, Kjetil Damsberg (NIJOS dokument, Research report, 2003)
   Fra og med 2003 innføres nytt klassifikasjonssystem for jordtyper. dette systemet bygger på WRB (World Reference Base for Soil Resources) og er tilrettelagt for bruk ved jordsmonnkartlegging i felt. Feltinstruksen er ...
  • Feltinstruks for jordsmonnkartlegging 2008 

   Fadnes, Kjetil Damsberg; Mjaavatten, Elling (Håndbok fra Skog og landskap;01/2008, Book, 2008-01)
   Feltinstruksen inneholder retningslinjer, definisjoner og koder for jordsmonnkartlegginga ved Skog og landskap. Sammen med dokumentene "Norsk Referansesystem for jordsmonn" og "Seriedefinisjoner" utgjør den det skriftlige ...
  • Feltkontroll av flybildetolking 

   Engan, Gunnar (Fakta fra Skog og landskap;12/2013, Others, 2013)
   I forbindelse med Skog og landskap sitt program for overvåking av jordbrukets kulturlandskap (Faktaark 01/10), har det siden oppstarten i 1998 vært utført regelmessige feltkontroller. Hensikten med feltkontrollen er å ...
  • Fjelledelgran - et lovende juletre i Norge 

   Skage, Jan-Ole; Stavrum, Tormod (Glimt fra skogforskningen;10/02, Others, 2002)
  • Fjelledelgran – viktig med norsk foredlet frø til juletrær 

   Skage, Jan-Ole; Haugse, Steinar; Johnskås, Odd Ragnar; Øyen, Bernt-Håvard (Glimt fra Skog og landskap;10/09, Research report, 2009)
   Det plantes årlig om lag 60 millioner juletrær av edelgran i Europa, hvorav hovedtyngden er av arten nordmannsedelgran. De siste årene har forskere i Europa og Nord-Amerika vurdert juletrepotensialet til et stort antall ...
  • Fjellvegetasjon og beite i Dovre kommune. Rapport frå vegetasjonskartlegging 

   Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;8/98, Research report, 1998-05-11)
   I Dovre kommune er det vegetasjonskartlagt 1254 km². Dette omfattar alt areal i fjellskog og snaufjell. Det er framstilt vegetasjonskart og 5 avleia temakart. Kartlegginga er utført etter NIJOS sitt system for vegetasjon ...
  • Fjellvegetasjon og beite i Vingelen 

   Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;12/2000, Research report, 2000-05-10)
   Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) har sommaren 1999 vegetasjonskartlagt eit område på 150 km² i fjellområda i Vingelen i Tolga kommune i Hedmark. Kartlegginga omfattar areala til 4 hamnelag; Bratthøa ...
  • Fjernmåling av barmasse - en skoghelsevariabel 

   Solberg, Svein; Lange, Holger; Næsset, Erik; Aurdal, Lars; Solberg, Rune (Glimt fra skogforskningen;1-2005, Others, 2005)
   Barmasse er sterkt knyttet til kronetetthet og til bladarealindeks (LAI), og er viktig for fjernmåling av skogens helsetilstand. Vi kan nå presentere foreløpige, men lovende resultater for måling av barmasse ved hjelp av ...
  • Fjernmåling av skogens helsetilstand 

   Solberg, Svein (Glimt fra skogforskningen;4-2004, Others, 2004)
  • Fjernmåling av skogens helsetilstand 

   Solberg, Svein; Tømmervik, Hans (Others, 2007)
   Fjernmåling er en metode som har et stort potensial når det gjelder overvåking av skogens helsetilstand, men metodeutvikling er nødvendig. Heldekkende, årlig overvåking av skogarealet kan gjennomføres ved hjelp av ...
  • Flerbruksrettet driftsteknikk. Rapport VII fra forskningsprogrammet Skogøkologi og flersidig skogbruk 

   Aamodt, Hans E. (Rapport fra Skogforsk;20/93, Research report, 1993)
  • Flere arter og ny kunnskap om maur i Norge 

   Kvamme, Torstein (Glimt fra Skog og landskap;09/10, Others, 2010)
   Stadig flere maurarter oppdages i Norge. Den første oversikten over maur i Norge er fra 1880 og inneholder beskjedne 16 arter. I dag kjenner vi totalt 54 utendørslevende arter. Så sent som i 2008 ble to arter oppdaget, nye ...
  • Flis og flisegenskaper. En undersøkelse av brenselflis i det norske flismarkedet 

   Nordhagen, Eirik; Gjølsjø, Simen (Rapport fra Skog og landskap;13/2013, Research report, 2013)
   Skog og landskap har analysert skogsflis som i dag omsettes i det norske flismarkedet. Resultatene er i hovedsak basert på materiale fra 5 distrikter med de tilhørende skogeierforeningene AT Skog BA, Viken Skog BA, Vestskog ...
  • Flisfyring i Nord-Trøndelag 2012. Brukerundersøkelse 

   Belbo, Helmer; Fisknes, Geir (Rapport fra Skog og landskap;16/2012, Research report, 2012)
   Bruken av bioenergi er i stadig utvikling, og både internasjonal og nasjonal politikk tilsier at denne utviklingen vil fortsette i tiden som kommer. I Nord Trøndelag er det per i dag 80 flisfyringsanlegg utenom skogsindustrien ...
  • Forekomst av råte i norsk granskog 

   Huse, Knut J. (Rapport fra Norsk institutt for skogforskning;3/83, Research report, 1983)
  • Foreløpige retningslinjer for bonitering etter nytt bonitetssystem 

   Tveite, Bjørn (Rapport fra Norsk institutt for skogforskning;4/77, Research report, 1977-11)
  • Forest damage. A guide to the identification of damage causes - Norwegian national list 

   Hylen, Gro; Krokene, Paal; Larsson, John Y.; Solheim, Halvor; Timmermann, Volkmar (Håndbok fra Skog og landskap;08/2007, Research report, 2007-04)
   The Norwegian Monitoring Programme for Forest Damage (OPS) has since its start registered damage to selected trees. The aim of the registrations has been to explain variations in crown density and crown colour. In answer ...