• Emissions and methodologies for cropland and grassland used in the Norwegian national greenhouse inventory 

   Borgen, Signe Kynding; Hylen, Gro (Rapport fra Skog og landskap;11/2013, Research report, 2013)
   Every year the Norwegian Forest and Landscape Institute submits the national GHG inventory for the land use, land-use change and forestry sector as part of the National Inventory Report (NIR). The methodology and activity ...
  • Husdyrbeite i barskog 

   Larsson, John Y.; Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;9/2000, Research report, 2000-05-11)
   Rapporten beskriver forekomst og produksjon av beiteplanter i vegetasjonstyper i barskog. Den presenterer en oversikt over beiteverdien til ulike vegetasjonstyper. Som grunnlag er det innhenta 128 artslister fra hogstflater ...
  • Husdyrbeite i fjellet - Vegetasjonstypar og beiteverdi 

   Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;7/01, Research report, 2001-06-15)
   Rapporten gjev ein oversikt over vegetasjonstypar i fjellet og kva beiteverdi desse representerer for husdyr. Typeinndelinga følgjer NIJOS sitt system for vegetasjonskartlegging i målestokk 1:50 000.Innleiingsvis blir det ...