• Bestandstilvekstmodeller for "alminnelig" ensaldret skog i Norge 

      Andreassen, Kjell; Eid, Tron; Tomter, Stein Michael (Forskning fra Skog og landskap;6/08, Research report, 2008-09)
      Formålet med dette arbeidet har vært å lage modeller som beskriver tilveksten i «alminnelig skog» i Norge. Det er benyttet datamateriale fra Landsskogtakseringen siden dette representerer et godt tverrsnitt av skogtyper, ...