• AR5 klassifikasjonssystem: Klassifikasjon av arealressurser 

   Bjørdal, Inge; Bjørkelo, Knut (Håndbok fra Skog og landskap;1/2006, Report, 2006)
   AR5 er et nasjonalt klassifikasjonssystem og kartdatasett som beskriver arealressursene, med vekt på egnethet for plantedyrking og naturlig planteproduksjon. Datasettet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, ...
  • CORINE Land Cover 2000. The Norwegian CLC2000 project 

   Heggem, Eva Solbjørg Flo; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;10/2010, Research report, 2010)
   CORINE Land Cover (CLC) is a seamless European land cover vector database. The Norwegian CLC2000 was completed by the Norwegian Forest and Landscape Institute (Skog og landskap) in 2008 and was produced from existing ...
  • CORINE Land Cover 2006. The Norwegian CLC2006 project 

   Aune-Lundberg, Linda; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;11/2010, Research report, 2010)
   CORINE Land Cover (CLC) is a seamless European land cover vector database. The Norwegian CLC for the reference year 2006 (CLC2006) was completed by the Norwegian Forest and Landscape Institute (Skog og landskap) in 2009 ...