• En analyse av markedet for sagflis og kutterflis i Norge 

      Gundersen, Gunnar A.; Solberg, Birger; Øistad, Knut (Rapport fra Norsk institutt for skogforskning;9/86, Research report, 1986)
      Markedet for sagflis og kutterflis i Norge er interessant av flere grunner: - disse biproduktene betyr mye som råstoff - de er ikke underlagt sentrale prisforhandlinger slik tilfellet er for celluloseflis, massevirke og ...