• Kartsamarbeidsprosjektet - Felles bruk av miljødirektoratenes og landbruksforvaltningens kartdata 

      Sandok, nina; Boaz, Joel; Hoel, Ragnhild; Angell-petersen, Ingerid; Vaaje-Kolstad, Tove; Reid, Svein Johan (NIJOS dokument;27/2006, Research report, 2006-04-06)
      Prosjektet har hatt som målsetning å gi en felles beskrivelse av et utvalg av partenes datasett for å vise hvordan disse kan gjøres tilgjengelig på Gårdskart på Internett (GPI). I prosjektet er det laget en testversjon av ...