• Markslagstatistikk for Norges nasjonalparker 

      Strand, Geir-Harald (Ressursoversikt fra Skog og landskap;04/2007, Research report, 2007)
      Rapporten inneholder markslagsstatistikk for nasjonalparkene i Norge. Markslaget er arealinformasjonen i Økonomisk kartverk (1:5 000). Markslaget er i all hovedsak kartlagt for områdene under skoggrensa. Mange nasjonalparker ...