• Spredningsøkologi hos skoglevende kryptogamer 

      Rolstad, Jørund; Gjerde, Ivar; Schei, Fride Høistad (Book, 2012)
      Spredning er en grunnleggende egenskap hos alle levende organismer som gjør det mulig å kolonisere nye levesteder når de gamle forsvinner. Det har vært uttrykt bekymring for at skoglevende kryptogamer er begrenset av dårlig ...