• Effekter av ulike miljøhensyn på tilgjengelig skogareal og volum i norske skoger 

      Søgaard, Gunnhild; Eriksen, Rune; Astrup, Rasmus Andreas; Øyen, Bernt-Håvard (Rapport fra Skog og landskap;02/2012, Research report, 2012)
      I en bærekraftig skogforvaltning er det mange hensyn som må balanseres. Mange av disse hensynene er formelt ivaretatt i lovverk og forskrifter og gjennom miljøsertifisering. Skogbruksloven med tilhørende forskrifter er ...