• Arealtall for boreal regnskog i Norge 

      Stokland, Jogeir Nicolai; Holien, Håkon; Gaarder, Geir (NIJOS-rapport;2/2002, Research report, 2002-01-23)
      Boreal regnskog er arealberegnet i 39 kommuner i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Tall fra Landskogstakseringen 1994-1998 er brukt til å beregne arealtall for skogstypen. Innen regionen er det 5940 km2 produktiv ...