• Økosystemers universelle følsomhet 

      Lange, Holger (Glimt fra Skog og landskap;08/10, Others, 2010)
      Skogøkosystemer binder karbon fra atmosfæren via fotosyntesen, men frigjør også karbon gjennom respirasjon. Nye beregninger viser hvor mye temperaturen påvirker denne balansen. Vi finner en nesten universell sammenheng ...