• Virkesegenskaper hos gran og furu fra forskjellige lokaliteter i Sør-Norge 

      Vadla, Kjell (Forskning fra Skog og landskap;01/2006, Research report, 2006-08)
      Hensikten med arbeidet var å fremskaffe representative tall for basisegenskaper hos bartrevirke fra natur- og kulturskog. Denne rapporten omhandler anatomiske- (bark, kjerneved), fysiske- (basisdensitet, rådensitet) og ...