Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBergersen, Ove
dc.date.accessioned2020-06-22T05:52:09Z
dc.date.available2020-06-22T05:52:09Z
dc.date.created2020-06-18T10:26:32Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.isbn978-82-17-02617-4
dc.identifier.issn2464-1162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2658923
dc.description.abstractRapporten gir oversikt over oppdaterte analyser og kunnskap produsert, mottatt og vurdert i 2019. Data for luktregistreringer, sigevannsbehandling og grunnvann fra miljøbrønner i 2019 er vurdert sammen med tidligere data. Nye temperaturmålinger av rankene når de er blitt termofile (over 55 °C) i 4 uker viser fortsatt god prosess og sikker hygienisering gjennom 2019, også med ekstra vending. Ingen analyser av patogene mikroorganismer et utført i 2019 siden ingen kompostbatcher etter fase 2 er utført. Ingen total økning gjennom 2019 i registrering av lukt, selv om perioder i september til november med stabilt kaldt vær førte til flere hyppige registreringer. Registreringstall av lukt i nærmiljøet ble totalt 19 episoder i 2019, av disse 17 i sentrum av Skibotn. Antall registreringer av sterk lukt økte til 7 dager og 12 dager med svak lukt. En økning i konsentrasjoner fra ny rensedam av urenset deponisigevann analysert kvartalsvis i 2019 ble observert. Hvor god rensingen av både deponi- og kompostsigevann var i 2019 er vanskelig å vurdere. Nye analyser i 2020 vil gi oss et bedre svar på det. Vannanalyser gjennom 2019 av renset og infiltrert sigevann fra den nærmeste miljøbrønn 3 viste fortsatt ingen økning i konsentrasjoner av både næringsstoffer og metaller, med unntak av kobber og bor. Det er ikke synlige forurensinger (rustbrune jernutfellinger) ved elvebredden av grunnvann som strømmer ut i elva.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNIBIOen_US
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport;6(95) 2020
dc.subjectKomposteringen_US
dc.subjectCompostingen_US
dc.subjectDeponien_US
dc.subjectLandfillen_US
dc.subjectRensingen_US
dc.subjectCleansingen_US
dc.titleMiljørapport for ORIGO Skibotn - deponi og kompostanlegg i Storfjord kommune. Årsrapport 2019en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Naturressursforvaltning: 914en_US
dc.subject.nsiVDP::Natural resource management: 914en_US
dc.source.pagenumber46en_US
dc.source.volume6en_US
dc.source.issue95en_US
dc.identifier.cristin1816087
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 2110528en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel