Show simple item record

dc.contributor.authorBechmann, Marianne
dc.contributor.authorTrane, Jan-Erik
dc.contributor.authorKværnø, Sigrun
dc.contributor.authorTurtumøygard, Stein
dc.date.accessioned2021-03-22T10:21:45Z
dc.date.available2021-03-22T10:21:45Z
dc.date.created2021-03-19T11:06:09Z
dc.date.issued2021-03
dc.identifier.citationNIBIO POP. 2021, 7 (5), .en_US
dc.identifier.issn2464-1170
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2734762
dc.description.abstractLenaelva har vært betydelig påvirket av både industri, avløp, husdyrhold og arealavrenning fra jordbruket. Over tid har vannkvaliteten blitt bedre, men den økologiske tilstanden er fortsatt moderat med hensyn til eutrofiering langs store deler av elva. Beregninger for 2016 viser at hovedkildene til det menneskeskapte fosfortapet er jordbruk og avløp. Avløp er den største kilden til biotilgjengelig fosfor. Fortsatt opprydding i spredt avløp er derfor det viktigste tiltaket for å bedre vannkvaliteten i elva. Det har dessuten over de siste 20 årene skjedd endringer i jordbruket som kan ha påvirket vannkvaliteten i elva og tilførslene til Mjøsa. Husdyrtettheten har økt, og siden 2013 har også andelen av kornarealet som høstpløyes økt. Dette medfører økt risiko for fosforavrenning. Redusert fosforgjødsling, grasdekte vannveier i forsenkninger, og ‘ingen jordarbeiding om høsten’ vil derfor være viktige tiltak for å redusere fosfortilførslene til elva fra jordbruksarealene. Høye konsentrasjoner av E. coli i elva indikerer at avløp eller husdyrgjødsel bidrar til næringsstoffavrenningen og tiltak for disse kildene bør prioriteres. Miljøovervåkingen av Mjøsa, samt algeoppblomstringen i 2019, indikerer at innsjøen ikke tåler særlig større næringsstoffbelastning. Opprettholdelse av god vannkvalitet i Mjøsa er avhengig av målrettede tiltak i de ulike vassdragene som har utløp i Mjøsa. Dette faktaarket omhandler årsaksforhold, kilder og tiltak for redusert fosforavrenning fra nedbørfeltet til Lenaelva.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesNIBIO-POP;7(5) 2021
dc.titleEutrofiering av Mjøsa – kartlegging av årsaksforhold og kilder til fosfor i delnedbørfelt: Lenaelvaen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber8en_US
dc.source.volume7en_US
dc.source.journalNIBIO POPen_US
dc.source.issue5en_US
dc.identifier.cristin1899243
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record