Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMagnusson, Christer
dc.contributor.authorHietala, Ari Mikko
dc.contributor.authorHansen, Per
dc.contributor.authorHeggem, Eva Solbjørg Flo
dc.contributor.authorRasmussen, Irene
dc.contributor.authorSchaller, Birgit
dc.contributor.authorTangvik, Marte Persdatter
dc.contributor.authorHellal, Ben Z
dc.date.accessioned2021-03-25T08:14:09Z
dc.date.available2021-03-25T08:14:09Z
dc.date.created2021-03-22T09:45:14Z
dc.date.issued2020-12
dc.identifier.isbn978-82-17-02680-8
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2735396
dc.description.abstractI 2019 års kartlegging av furuvednematoden Bursaphelenchus xylophilus i Norge ble 400 prøver tatt fra hogstavfall og vindfall av Pinus sylvestris L. med angrep av furubukk Monochamus spp. Prøvene ble tatt ut i Akershus, Buskerud, Østfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Prøvene som besto av flis ble inkubert ved +25oC i to uker før de ble ekstrahert med Baermanntrakt og undersøkt i mikroskop. Furuvednematoden B. xylophilus ble ikke påvist i prøvene, men den naturlig forekommende arten Bursaphelenchus mucronatus kolymensis ble oppdaget i fire prøver fra Agderfylkene. Feller med feromoner for fangst av furubukk ble satt opp i Hedmark (Elverum, Romedal, Stange og ved Geitholmsjøen), Møre og Romsdal (Kvanne) og Østfold (Fredrikstad og Vestby). I laboratoriet ble billene kuttet i biter og ekstrahert med en modifisert Baermanntrakt. Suspensjonen fra ekstraksjonene ble undersøkt i stereomikroskop for forekomst av infektive stadier av Bursaphelenchus spp.. Ingen nematoder kunne påvises i de 106 undersøkte billene. I perioden 2000 – 2019 er totalt 8123 vedprøver analysert. Flest prøver er tatt i Østfold, fulgt av Hedmark, Telemark, Buskerud og Aust-Agder. I kartleggingen 2019 ble B. mucronatus kolymensis påvist i fire av de 400 vedprøvene, tilsvarende en frekvens på 0,01 (1 %). For hele perioden 2000 - 2019 ble Bursaphelenchus mucronatus kolymensis + B. macromucronatus, oppdaget i 73 av 8123 vedprøver som gir en eteksjonsfrekvens på 0,009 (ca. 1 %). I perioden 2014-2019 har Bursaphelenchus mucronatus kolymensis blitt påvist fem av totalt 581 biller, som gir den samme frekvensen som for vedprøver. B. mucronatus kolymensis og B. macromucronatus likner på B. xylophilus i generell biologi og habitatvalg. Hvis vi antar en hypotetisk frekvens i forekomsten til B. xylophilus som er 100 ganger lavere enn for disse naturlig forekommende nematodene, dvs. 0,00009, kan det antall prøver som trengs for en påvisning av B. xylophilus med 95 % konfidensintervall estimeres til 30 801. Dette indikerer at vi i dag hypotetisk sett har nådd bare 26 % av det antall prøver som trengs for å kunne erklære Norge fri for furuvednematoden B. xylophilus.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNIBIOen_US
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO-rapport;6(141) 2020
dc.subjectKartleggingen_US
dc.subjectMappingen_US
dc.subjectFuruvednematodeen_US
dc.subjectFuruskogen_US
dc.titleMonitoring pinewood nematode - Bursaphelenchus xylophilus IN NORWAY 2019en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Planteforedling, hagebruk, plantevern, plantepatologi: 911en_US
dc.subject.nsiVDP::Plant breeding, horticulture, plant protection, plant pathology: 911en_US
dc.source.pagenumber22en_US
dc.source.volume6en_US
dc.source.issue141en_US
dc.identifier.cristin1899783
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 1110188en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel