• Jordhelse i arktisk grøntproduksjon. Forprosjekt 2021-2022 

      Skaalsveen, Kamilla; Gillund, Frøydis; Aandahl, Tone R. (NIBIO-rapport;8(86) 2022, Research report, 2022-05)
      Målsettingen for dette forprosjektet var å kartlegge eksisterende kunnskap om jordhelse i arktisk grøntproduksjon, avdekke kunnskapshull og identifisere problemstillinger som bør følges opp med videre forskning. Hva som ...