• Monitoring of the Pasvik-Inari-Pechenga brown bear population in 2015 using hair-trapping 

   Aarnes, Siv; Kopatz, Alexander; Eiken, Hans Geir; Schregel, Julia; Aspholm, Paul Eric; Ollila, Tuomo; Makarova, Olga; Polikarpova, Natalia; Chizhov, Vladimir; Ogurtcov, Sergey; Hagen, Snorre (NIBIO Rapport;1(69), Research report, 2015)
   The trans-border brown bear population of Pasvik-Inari-Pechenga (Norway-Finland-Russia) has been monitored using genetic analyses of feces collection since 2005. In addition, in 2007 and 2011, hair traps were systematically ...
  • Påvisning av bjørn og andre rovdyr i reinbeitedistrikt Beahceveai/Pasvik 5A/5C 

   Aarnes, Siv; Kopatz, Alexander; Aspholm, Paul Eric; Schregel, Julia; Solem, Arnstein; Sotkajærvi, Tom; Eiken, Hans Geir; Hagen, Snorre (Research report, 2015)
   Ved bruk av 10 hårfeller ble det påvist 5 ulike bjørn i kalvingslandet til reinbeitedistrikt 5A/5C fra 15 april til slutten av juni 2015. Det ble også observert individer og sportegn av jerv, gaupe og kongeørn i kalvingslandet. ...
  • Påvisning av brunbjørn i den nordlige delen av Pasvikdalen i 2016 ved bruk av hårfeller og DNA analyse 

   Kopatz, Alexander; Eiken, Hans Geir; Randa, Rolf; Sotkajærvi, Egon; Aspholm, Paul Eric; Fløystad, Ida; Schregel, Julia; Aarnes, Siv; Hagen, Snorre (NIBIO Rapport;2(160) 2016, Research report, 2017-01-05)
   Brunbjørn bestanden I Pasvikdalen I Sør Varanger I Finnmark har vært overvåket med feltinnsamling av ekskrementer og hår til DNA analyse siden 2005. I 2007, 2011 og 1015 ble hårfeller systematisk plassert i det trilaterale ...
  • Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2015 

   Aarnes, Siv; Tobiassen, Camilla; Brøseth, Henrik; Bakke, Beate Banken; Eiken, Hans Geir; Hagen, Snorre (NIBIO Rapport;2(56) 2016, Research report, 2016-04-15)
   Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt i Norge har i 2015 samlet inn prøver med antatt opphav fra brunbjørn (Ursus arctos) for syvende år på rad. Totalt ble det samlet inn 1 293 prøver i 2015 (860 ekskrementprøver, ...
  • Resultater fra bjørnehårfeller i reinbeitedistrikt Beahceveai/Pasvik 5A/5C i 2016 

   Aspholm, Paul Eric; Kopatz, Alexander; Sotkajærvi, Tom; Aarnes, Siv; Schregel, Julia; Tobiassen, Camilla; Fløystad, Ida; Solem, Arnstein; Ryeng, Terje; Eiken, Hans Geir; Hagen, Snorre (NIBIO Rapport;2(109) 2016, Research report, 2016-11-01)
   Med bruk av 12 hårfeller ble det identifisert to ulike bjørn i kalvingslandet til reinbeitedistrikt 5A/5C i perioden fra 21. april til slutten av juni 2016. Data fra e- bjeller (Findmysheep), som ble båret av 100 simler, ...