• Effekten av skadefelling av grågås (Anser anser) for grovfôr-produksjonen på et nordnorsk gårdsbruk 

   Aarseth, Jo Jorem; Tombre, Ingunn; Dalmannsdottir, Sigridur (NIBIO Rapport;4(154) 2018, Research report, 2018-12)
   Beiteskader fra gås, her grågås (Anser anser), er et økende problem for små, mellomstore og store årdsbruk flere steder i Norge. Beiteskadene har økt i takt med den økende bestanden av grågås de siste tiår, som kan skyldes ...
  • Individmerking i reindriften – muligheter og utfordringer 

   Bjørn, Tor; Eilertsen, Svein Morten; Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Winje, Erlend; Wagner, Gabriela; Aarseth, Jo Jorem (NIBIO-rapport;6(157) 2020, Research report, 2020-12)
   Innføring av obligatorisk individmerking av tamrein i Norge ble vedtatt av Stortinget 13. juni 2019. NIBIO har i denne rapporten belyst hvilke merkemetoder for individmerking som finnes på markedet i dag og hvordan disse ...