• Landskap i kartlegging og analyser: En systematisk gjennomgang av begrepsbruken 

      Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche; Puschmann, Oskar; Abderhalden, Bigna Lu (NIBIO rapport;6(116) 2020, Research report, 2020-10)
      Denne rapporten gir en oversikt over begrepsapparater som er brukt i ulike systemer for landskapskartlegging og landskaps- eller stedsanalyser. I en gjennomgang av 14 forskjellige systemer har seks begreper eller ...